Hədiyyə sertifikatı almaq

Hədiyyə sertifikatının pulu ödənildikdən sonra, alıcıya göndəriləcəkdir.

Hədiyyə sertifikatının geri-qaytarıla bilinməməsi haqqında məlumatlıyam.